VUOKRAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Ehtojen soveltamisala ja sopijaosapuolet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Marmelli Oy:n ja asiakkaan (vuokraajan) välisiin astiavuokraus-, palvelu-, sekä kalustonvuokraussopimuksiin. Jäljempänä ehdoissa näistä käytetään yhteisnimitystä välineistö. Ehdot pätevät kaikkiin Marmelli Oy:n ja vuokraavan asiakkaan välisiin sopimuksiin, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. 

Vuokra-aika ja toimitusehdot

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin tilaus noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa vuokralleantajan varastosta tai kun se on toimitettu vuokraajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen sovittuna aikana. Vuokra-aika päättyy päivänä, kun vuokrattu välineistö palautetaan Marmelli Oy:n ilmoittamaan osoitteeseen tai kun Marmelli Oy:n henkilökunta noutaa vuokratun välineistön ennalta sovitusta noutopaikasta. Tuotteen yksikkövuokrahinta koskee seuraavana määriteltyä vuokra-aikaa. Vuokra-aika alkaa tilaisuutta edeltävänä päivänä kello 18.00 iltapäivällä ja loppuu tilaisuuden jälkeisenä päivänä kello 15.00. Seuraavat vuokrapäivät veloitetaan lisävuorokausi kerrallaan kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Asiakas voi tilata vuokratuille tuotteille toimituksen Marmelli Oy:ltä. Marmelli Oy toimittaa vuokratun välineistön asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ja veloittaa asiakasta etukäteen, ellei muuta ole sovittu. Toimituskulut on kiinteä 5,00 € veloitus 10 kilometrin säteellä Rovaniemen keskustasta. Lisäkilometrit veloitetaan hintaan + 1,15€ / yli menevä kilometri.

Vuokratilauksen maksaminen

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Vuokraus maksetaan ennakkoon laskulla. Asiakkaalta laskutetaan ennakkoon hänen vuokraamansa tuotteet ja palvelut. Vähimmäislaskutusmäärä 15,00 €. Marmellilla on oikeus laskuttaa jälkikäteen asiakasta rikkoutuneista ja kadonneista tuotteista sekä lisäpalveluista joita asiakas on tilannut juhlapäivänä tai muuten jälkikäteen.

Vuokravälineistön käyttö

Vuokraajan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen sekä noudattaa Marmelli Oy:n välineistön mukana antamia rakennus- tai pystytysohjeita. Vuokraaja saa käyttää vuokrattua välineistöä huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja käyttää sähkölaitteita aina vain käyttöohjeiden mukaisesti. Vuokratun välineistön pesu on mahdollista astianpesukoneessa, jos siihen ei ole erikseen laitettu koneessa pesu kielletty -tarraa. 

Vuokraaja ei saa suorittaa omia asennuksia vuokravälineistöön, korjauttaa niitä kolmannella osapuolella tai itse korjata niitä ilman Marmelli Oy:n antamaa suostumusta. 

Vuokratun välineistön palautus

Vuokraajan tulee palauttaa vuokrattu välineistö Marmelli Oy:n haltuun välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovitussa kunnossa sekä samoihin kuljetuslaatikoihin pakattuna kuin vuokrattaessa. Välineistö tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole Marmelli Oy:n kanssa sovittu. Jos välineistöä palautetaan sopimuksesta poiketen, Marmelli Oy:llä on oikeus lähettää asiakkaalle jälkikäteen lasku, joka korvaa sopimuksen ulkopuolisen työn, ajan ja/tai materiaalin. 

Vuokraajalla on tilausta tehdessään mahdollisuus valita välineistön puhdistus palautusta varten.  Puhdistamattomista astioista laskutamme +25 % lisämaksua välineen vuokrahinnasta. Tekstiileissä pesu sisältyy ilmoitettuun vuokrahintaan.

Palautuksen viivästyessä sovitusta, välineistön lisävuokra veloitetaan vuorokausi kerrallaan sivuston tuotehintojen mukaisesti. 

Peruutusehdot

Asiakkaille annettuihin tarjouksiin Marmelli Oy ilmoittaa tarjouksen voimassaoloajan. Voimassaoloajan ulkopuolella Marmelli Oyllä on oikeus muuttaa annetun tarjouksen hintoja. 

Jos tilaisuus peruuntuu, on Marmelli Oyllä oikeus laskuttaa tarjoilutyöstä vähimmäistuntimäärä, alla olevien peruutusehtojen aikataulun mukaisesti. Laskutettava vähimmäistuntimäärä sovitaan kirjallisesti jokaisen asiakkaan tilaisuuteen sopivaksi.

Alle 30 henkilön tilaisuudet

Jos asiakas peruuttaa palvelun tai välineistön vuokrauksen vähintään 1 (yhtä) viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa, ei tästä koidu asiakkaalle lisäkustannuksia. 

Jos asiakas peruuttaa palvelun tai välineistön vuokrauksen alle viikkoa (1 viikko on 7 päivää) ennen tilaisuuden ajankohtaa, on asiakas velvollinen korvaamaan 50% sovitusta summasta.

Jos asiakas peruuttaa palvelun tai välineistön vuokrauksen 48 tuntia ennen tilaisuuden ajankohtaa, on asiakas velvollinen korvaamaan 100% sovitusta summasta.

Yli 30 henkilön tilaisuudet

Jos asiakas peruuttaa palvelun tai välineistön vuokrauksen vähintään 2 (kahta) viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa, ei tästä koidu asiakkaalle lisäkustannuksia. 

Jos asiakas peruuttaa palvelun tai välineistön vuokrauksen alle 2 viikkoa ( 14 päivää ) ennen tilaisuuden ajankohtaa, on asiakas velvollinen korvaamaan 50% sovitusta summasta.

Jos asiakas peruuttaa palvelun tai välineistön vuokrauksen 72 tuntia ennen tilaisuuden ajankohtaa, on asiakas velvollinen korvaamaan 100% sovitusta summasta.

Kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen tai hyväksynyt astioiden, välineistön tai henkilöstön vuokrauksen, on hän velvollinen korvaamaan peruutuskustannukset, jos tilaisuus joudutaan perumaan.

Osapuolten vastuut

Vuokraaja on velvoitettu korvaamaan vuokratulle välineistölle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja niiden korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana käyttökelvottomaksi tuhoutuneen tai kadonneen välineistön uushankinta-arvon mukaisesti.

Marmelli Oy:n lupaus ja velvollisuus on vuokraussopimuksellaan luovuttaa vuokraajalle hänen tilaamansa välineistö toimivana sekä turvallisesti pakattuna. Jos näin ei ole, vuokraajan velvollisuus on ilmoittaa ongelmasta heti puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin Marmelli Oy:llä on mahdollisuus välittömästi korvata tilauksesta puuttuva tai rikkinäinen välineistö. 

Vuokravälineistö ei ole Marmelli Oy:n toimesta vakuutettu asiakkaan hallussa ollessaan (lukuun ottamatta peräkärryä). 

Sopimusrikkomus

Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Marmelli Oy:llä oikeus purkaa tämä sopimus heti ja ottaa vuokravälineistö takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Marmelli Oy:llä on, jos vuokraajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokranantajalle syntyneet kustannukset ja mahdollisen vahingon.

Marmelli lähettää maksamattomat laskut perintään kahden muistutuslaskun jälkeen. Ensimmäinen maksumuistutus lähetetään asiakkaalle 7 päivää annetun eräpäivän jälkeen. Toinen maksumuistutus lähetetään 14 päivää annetun eräpäivän jälkeen ja maksamaton suoritus siirtyy perintään 21 päivää alkuperäisen eräpäivän jälkeen. 

Vuokraamalla Marmelli Oy:n omaisuutta, hyväksyt ylläolevat ehdot. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja ja apuja antavat:

Maija Ankkuri  0408207094

Noora Kangosjärvi 0407311097

marmelli@marmellioy.com